SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 KC-3600

  • Model: KC-3600
  • Tốc độ không tải: 7500r.p.m
  • Lực siết tối đa : 900 N.m
  • Khả năng vặn bu-lông từ 12-24 mm
  • Thiết kế chắc chắn, chất liệu cao cấp, đảm bảo sử dụng lâu dài và bền b