SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 KC-2811

  • Áp lực hơi:                      6-8kg/cm2
  • Tốc độ không tải:            8000r.p.m
  • Đầu khí vào :                   1/4inch
  • Lực siết tối đa :                550N.m
  • Khả năng vặn bu-lông từ:12-24 mm
  • Đầu khí vào :                    3/8″ in
  • Độ rung đầu                  <0.4mm
  • Chiều dài trục:                  1/2″
  • Trọng lượng tịnh:              2.6kg
  • KT đóng gói :  300x285x 105 mm