Tag Archives: hướng dẫn sử dụng súng bu lông

Chú ý trước và trong quá trình vận hành súng bắn bu lông

Chú ý trước và trong quá trình vận hành: BÔI TRƠN SÚNG VẶN BU LÔNG: Bôi trơn là công việc thường xuyên và liên tục đối với tất cả các dụng cụ khí nén. Bôi trơn buồng hơi (buồng xy-lanh) của súng tháo tắc kê: Bôi trơn hàng ngày, mỗi ngày trước khi sử dụng […]