Bình tích khí pegasus 1000L TM-1.0/12.5

Bình tích khí Pegasus 1000L TM-1.0/12.5

Bình tích khí Pegasus 1000L TM-1.0/12.5  có chức năng chứa khí dự trữ trong quá trình sử dụng, khí được đưa ra từ máy nén khí sang đầu vào của bình tích khí TM-1.0/12.5 để dự trữ, Chứa và phân phối khí nén.

Thông số kỹ thuật của bình tích khí 1000L TM-1.0/12.5:
  • Mã bình tích khí PEgasus 1000L: TM-1.0/12.5
  • Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 8366:2010; 6008:2010
  • Đặc điểm cấu tạo của bình 1000L:      Trụ nằm, đáy elip
  • Các thông số làm việc của bình tích khí pegasus 1000L: 
  1. Áp suất thiết kế: 12.5bar
  2. Áp suất làm việc: 8 – 10 bar
  3. Nhiệt độ làm việc (max): 100     oC
  4. Dung tích tổng cộng: 1000L