Lọc đường ống và linh kiện thay thế máy trục vít

Lọc đường ống có tác dụng làm khí phân theo cấp độ Thô, tinh và siêu tinh. Linh phụ kiện thay thế trục vít: Lọc khí, lọc dầu, lọc tách.